Vi vil trives!

Elevtrivselsmåling

Trivselsplan

På Skolerne i Elev og Hårup prioriterer vi trivsel højt - og vi vil trives!

Trivsel er ikke noget, der kommer af sig selv, men noget alle aktivt skal arbejde for hver dag. Med trivselsplanen vil vi skabe de bedst mulige rammer for det daglige arbejde blandt skolens personale og elever samt for samarbejdet med skolens forældre.

Skolernes trivselsplan er blevet til i et samarbejde mellem skolebestyrelse, skoleledelse, medarbejdere og skolens elever.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi vil arbejde med trivsel på vores skoler.

 

Målsætning og succeskriterier >>

Begrebsafklaring >>

Forebyggende trivselsarbejde >>

Digital trivsel >>

Den usynlige klassekammerat >>

Handleplan ved mobning >>

Litteratur og links >>