Valg

Valg til Skolebestyrelsen

Aarhus Kommunes byråd har den 26. marts 2014 vedtaget en Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune. Vedtægten fastlægger rammerne for Skolebestyrelsens arbejde, herunder Skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale.

Vedtægten fastlægger blandt andet, at der ved hver selvstændig skole oprettes en Skolebestyrelse i henhold til folkeskolelovens § 42.

Skolebestyrelsen skal bestå af:

  • et flertal af forældrerepræsentanter
  • mindst to medarbejderrepræsentanter
  • mindst to elevrepræsentanter

Samtlige medlemmer af Skolebestyrelsen har stemmeret.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager Skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Valg af forældrerepræsentanter til Skolebestyrelsen
Byrådet har delegeret til Skolebestyrelsen – inden for rammerne af de nationale bestemmelser – at beslutte proceduren for valg til Skolebestyrelsen. På skolerne i Elev og Hårup har vi besluttet, at der skal afholdes valg hvert andet år, og at der skal vælges tre forældrerepræsentanter fra Elev Skole og fire forældrerepræsentanter fra Hårup Skole.