Skolebestyrelse

Læs også om...

Fælles Skolebestyrelse

Skolerne i Elev og Hårup har ikke mindst som følge af den fælles ledelse på skolerne ønsket at øge samarbejdet skolerne imellem, hvorfor der fra januar 2009 blev etableret fælles Skolebestyrelse og fælles Pædagogisk Råd. Det var oplevelsen, at begge bestyrelser i forvejen løste mange af de samme opgaver og drøftede mange af de samme problemstillinger. Der er fortsat selvstændige budgetter, som administreres af den fælles skoleledelse og godkendes af den fælles Skolebestyrelse.

Opdelingen i de to skoledistrikter er fastholdt for at sikre, at de yngste garanteres optagelse på den nærmeste af skolerne, og at klasser ikke opdeles mellem skolerne. Dermed er der stadig to selvstændige skoler med to forskellige kulturer, men hvor ledelse, personale og bestyrelse gør alt for at få bedst gavn af alle de gode ting på begge skoler. De syv forældrerepræsentanter i Skolebestyrelsen er fordelt med tre pladser til Elev Skole og fire pladser til Hårup Skole.

Kvalitetsrapporterne og tilfredshedsundersøgelserne viser, at vi har nogle gode skoler, men derfor skal vi stadig udvikle os. Således opfordres I som forældre til at benytte jer af Skolebestyrelsen, så vi kan have en tæt dialog og sammen sikre os, at skolerne bevæger sig i den rigtige retning. På hjemmesiden kan I læse mere om Skolebestyrelsens arbejde på skolerne, finde referater og se hvem, der repræsenterer jeres klasser.