Certificering

Arbejdsmiljø

På skolerne i Elev og Hårup lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor alle ansatte trives.

Arbejdsmiljøcertificering
Skolerne er arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser, hvor vi yder en særlig stor indsats for arbejdsmiljøet.

Skolerne er omfattet af de bestemmelser, der gælder i Aarhus Kommune, Børn & Unges arbejsmiljøpolitik. Herudover har skolerne en række politikker og retningslinjer, som gælder specifikt for skolerne i Elev og Hårup.