Grundoplysninger

Adresser

Elev Skole
Høvej 10
8520 Lystrup

Tlf. 87 13 63 44

Mail: [email protected]

Hårup Skole
Salonikivej 14
8530 Hjortshøj

Tlf. 87 13 92 30

E-mail: [email protected]

Klassetrin og spor på skolerne
På Elev Skole er der seks klassetrin - børnehaveklasse til 5. klasse. I skoleåret 2017/2018 er der pr. 1. august indskrevet i alt 157 elever på de seks klassetrin.

Efter 5. klasse samles de nye 6. klasser på Hårup Skole. Her er der i skoleåret 2017/2018, pr. 1. august, 17 klasser med i alt 326 elever fordelt på årgangene børnehaveklasse til 9. klasse. Af disse er en specialklasse.

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes under Om skolen / Oversigt over klasselærere >>  

Tilbud efter undervisningen
Begge skoler tilbyder naturligvis skolefritidsordning til eleverne efter undervisningen. På Elev Skole ligger SFO Spirillen i samme lokaler som indskolingen, hvor der pt. er seks ansatte og 105 elever indskrevet. På Hårup Skole ligger SFO Reden i forlængelse af skolens afdeling og har otte ansatte og 140 børn indskrevet. Læs mere om skolefritidsordningen på de to skoler her >>

Derudover er der masser af fritidstilbud på skolen og i lokalområdet til eleverne inden for blandt andet sport og musik, men også ungdomsklub og lektiecafé. Læs mere om alle muligheder under menupunktet Mere liv.

Profil og undervisning

Pædagogiske principper
På skolerne i Elev og Hårup tager vores pædagogiske retningslinjer udgangspunkt i Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Med afsæt i fortællingen om børn og unges Aarhus sætter børne- og ungepolitikken rammen for det, vi som by i fællesskab skal opnå for og med børnene og de unge. Visionen er det, vi sammen skal stå på tæer og række ud efter. I Aarhus Kommune arbejder vi for, at alle børn og unge udvikler sig til:

  • Glade, sunde børn og unge med selvværd
  • Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan og er rustede til at møde fremtidens udfordringer
  • Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det
  • Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber
  • Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt.

Læs hele Børn og Unge-Politikken her >>

Evaluering af kvalitet
Hvert andet år udarbejdes der kvalitetsrapporter og brugertilfredshedsundersøgelser for skolerne i Elev og Hårup. De seneste kvalitetsrapporter er udarbejdet i 2015. Læs kvalitetsrapporterne her >>

Skolernes dagligdag og aktiviteter
På skolerne sker der i løbet af skoleåret mange ting udover den sædvanlige skoledag - som på de fleste andre skoler arrangeres der blandt andet hvert efterår "Skolernes Motionsløb" .

På Elev Skole er der hver uge fællessamling, hvor vi får vendt den forløbne uge, informerer eleverne om kommende arrangementer og vi synger en fællessang. Der er desuden flere temauger, som på en anden måde lærer eleverne om det samfund, de befinder sig i.

På Hårup Skole arrangerer vi også flere temadage og uger i løbet af skoleåret, hvor især "Den Gyldne Sko" og andre temadage/ -uger er tilbagevendende begivenheder. Fælles for alle disse aktiviteter er, at vi vægter faglighed, fællesskab og trivsel højt.

Skolernes regler og normer for opførsel
Skolerne i Elev og Hårup har udarbejdet et regelsæt for elevernes opførsel og omgangsform. Find Ordensreglerne under Om skolen / Ordensregler >>

Faktuelle oplysninger

Antal elever
Se opgørelse over antallet af elever på de to skoler under menupunktet Om skolen / Elevtal og klasser >>

Du finder mange andre nøgletal som f.eks. gennemsnitlig klassekvotient og karaktergennemsnit i skolernes kvalitetsrapporter.

Læs mere i kvalitetsrapporterne her >>