LUP

Lokal Udviklingsplan

Den lokale udviklingsplan (LUP) beskriver den grundlæggende tilgang og de særlige indsatsområder, vi som skole vil arbejde med i 2016-2017. Med LUP’en stiller vi skarpt på, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi vil sikre, at vi når der til.

LUP'en har til formål at sætte retning for os og for vores lokaldistriktssamarbejde. Samtidig skal LUP'en tydeliggøre sammenhængen mellem på den ene side vores lokale tilgang og særlige indsatsområder - og på den anden side de overordnede mål og rammer for vores områder og for Børn og Unge under ét.

Hent Lokal Udviklingsplan for skolerne i Elev og Hårup her >>