Lokalrapporter

Kvalitetsrapporter

På denne side finder du de seneste kvalitetsrapporter (fra 2017) for skolerne i Elev og Hårup.

Kvalitetsrapporter fungerer som et mål- og resultatsstyringsværktøj, der understøtter en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. 

Kvalitetsrapporterne danner også grundlag for en dialog i kommunalbestyrelsen, herunder med forvaltningen og mellem forvaltning og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling.

Rapporterne anvendes ligeledes som ledelsesinformation i kommunen og som grundlag for f.eks. at udforme resultatkontrakter med skoleledere og for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed.