UU-vejledning

Kontakt

Kontakt UU-vejleder Lotte Hvid Jensen på tlf. 24 61 29 41 

Ungdommens Uddannelsesvejledning

I Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder vi alle elever fra 7.-10. klasse og unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse.

Vejledningen på Hårup Skole varetages af UU vejleder Lotte Hvid Jensen.