Forældre

UNI-Login til ForældreIntra

Fra begyndelsen af februar kan forældre kun logge på Forældre-Intra med UNI-Login. Det nye UNI-Login giver dig ét login til skolens digitale løsninger, så du får samme login til både ForældreIntra og MinUddannelse.

I vedhæftede pjece og brev kan du læse mere om, hvordan du får dit UNI-Login.

Hent pjecen her >>

Hent brevet her >>

Velkommen som forældre på skolerne i Elev og Hårup

Elevernes læring er et fælles ansvar for elev, forældre og skole. Nogle elever har brug for forældre til at klare skolearbejdet, til at strukturere deres tid så de kan møde veludhvilede og få tid til lektielæsning.
 
På skolerne i Elev og Hårup forventer vi engagerede forældre der:
 • deltager aktivt i møder og arrangementer på skolen - også når børnene bliver ældre
   
 • taler positivt om øvrige elever og forældre foran egne børn
   
 • holder sig orienteret i den løbende information fra skolen – f.eks. i form af ForældreIntra, klasseblogs og skolens hjemmeside
   
 • tager del i fællesskabet i klassen og i SFO og hjælper med de praktiske gøremål
   
 • tager ansvar for at deres børn overholder skolens regler
   
 • sørger for at børnene møder til tiden, er udhvilede, har spist morgenmad og fået madpakke med
   
 • viser interesse for børnenes skolegang og hjælper med at lektierne er i orden
   
 • udtrykker sig loyalt om skolen og skolens medarbejdere over for egne børn
   
 • tager kontakt til skolens medarbejdere, så snart de undrer sig over eller har spørgsmål til skolens praksis
   
 • fører en konstruktiv dialog med hinanden og med skolens medarbejdere
   
 • føler sig forpligtet af fælles aftaler i klassen og i SFO - f.eks. klassens regler eller aftaler om fødselsdage og fester