Sundhed

Kontakt

Sundhedsplejerske for skolerne i:

Elev >>

Hårup >>

Læs mere om...

Sundhedsplejen

Sundhedsplejersken taler med eleverne i 0., 1., 6. og 9. klasse, og underviser herudover i sundhed på udvalgte klassetrin. Gennem samtaler og undervisning om sundhed er vi med til at lære eleverne at tage vare på egen og andres sundhed. Samarbejdet med forældrene omkring børnenes sundhed og trivsel er meget vigtigt, og det er af stor betydning, at I som forældre er til stede ved indskolingsundersøgelserne i 0. klasse. Udover de nævnte samtaler er I meget velkomne til at henvende jer, når eller hvis I har brug for det.

Sundhedsplejen samarbejde også med andre relevante faggrupper, såsom lærere og andet personale på skolen, psykologen og talepædagogen om at fremme børnenes sundhed.