Lokale dagtilbud

Dagtilbud

Klubber og foreninger

Øvrige samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Skolerne i Elev og Hårup arbejder tæt sammen med de lokale dagtilbud om at forberede børnene bedst muligt til skolelivet - og at gøre overgangen fra dagtilbud til skole så tryg som mulig.

Skolernes elever har også stor glæde af vores samarbejde med lokale idrætsforeninger og klubber. F.eks. er mange af aktiviteterne i Todbjerg-Mejlby Idrætsforening (TMIF) henlagt til Hårup hallen og det udendørs idrætsanslæg ved Hårup Skole. Det betyder bl.a., at mange af skolernes elever et aktive fodboldspillere i fritiden.

For de 13-15-årige findes der også masser af tilbud i ungdomsskolen Ung i Aarhus, som vi ligeledes arbejder tæt sammen med. Ungdomsskolen tilbyder aktiviteter, kurser, ture, workshops og events med andre unge i samme alder. Ud over ungdomsskolen besår Ung i Aarhus også af fritidsklubber, ungdomsklubber og legepladser med pædagogisk personale.

Det er skolens ansvar at vurdere, om eleverne i 8. klasse opfylder de personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har vi også et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervsskoler, erhvervsrettede gymnasier, almene gymnasier, HF og andre uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Kontakt skolernes ledelse her >>

Dagtilbudsleder
Birte Grønbæk

Tlf. 29 20 38 48
mail: [email protected]