To skoler med fælles ledelse

Skolerne i Elev og Hårup er to selvstændige skoler med forskellige kulturer - men med fælles ledelse og skolebestyrelse og et tæt samarbejde mellem personalet på de to skoler.

Skolerne er distriktsskoler for lokalområderne i og omkring Elev, Todbjerg, Mejlby og Hårup. Hårup Skole er distriktsskole for børn fra 0. klasse til 9. klasse. Elev Skole er distriktsskole for børn fra 0. klasse til 5. klasse. Fra 6. klasse til 9. klasse er Hårup Skole distriktsskole for børnene fra Elev.

Århus Byråd besluttede den 5. oktober 2006 at indføre fælles ledelse for skolerne i Elev og Hårup. Det skete i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 - læs mere om Århus Byråds beslutning her >>

Med budgetvedtagelsen blev det samtidig besluttet at indføre et enstrenget fritidstilbud.

De to skoler fik således fælles ledelsesteam, dvs. fælles skoleleder, pædagogisk leder, administrativ leder og SFO-leder.

I 2009 blev der etableret fælles skolebestyrelse og Pædagogisk Råd, og i 2010 fik hver af skolerne en pædagogisk leder.

Klik på billederne i venstre side for at læse mere om skolerne i Elev og Hårup.

 

Kontakt

Praktiske oplysninger

Læs også om...